Tuusniemen luonnonkaunis kunta sijaitsee Itä-Suomessa, Kuopion ja Joensuun puolivälissä. Kunnassa sijaitseva Juojärvi on yksi Suomen kirkkaimmista ja puhtaimmista järvistä, josta aikoinaan paikalliset asukkaat ovat ottaneet suoraan juomavetensä. Tuusniemen kunnassa asuu noin 2 400 asukasta, joista noin puolet haja-asutusalueilla. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta huolehtii vedenjakelusta haja-asutusalueilla, jossa vesijohtoverkostoon liittyneitä talouksia on lähes 1200 ja vesijohtoverkostoa on runsaat 504 kilometriä.

Suuren käyttäjämäärän ja verkostopituuksien vuoksi Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnalla oli tarve pureutua virtaavaan vesimäärään verkoston eri osissa, sekä saada tietoa verkostovarusteiden tilasta. Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Markku Litja päätti ottaa yhteyttä Mäkelä-Plastin Sami Mäkelään ratkaisun löytämiseksi. Verkoston etävalvontalaitteistoksi valikoitui Xylem Avensor, jonka ominaisuuksien ansiosta verkoston tilasta saadaan täysin reaaliaikaista tietoa.

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnalla on tarkoituksena saattaa kaikki linjapumppaamot, sekä paineenkorotusasemat etävalvonnan alaisuuteen. Projekti käynnistettiin yhdessä toteutetulla kartoituskäynnillä, jossa käytiin yhdellä linjapumppaamolla ja yhdellä paineenkorotusasemalla. Kartoituksen jälkeen voitiin arvioida projektiin tarvittavat resurssit ja tarvikkeet. Tähän päivään mennessä noin puolet kohteista on saatu asennettua, joiden ansiosta saadaan jo tietoa vedenkulutuksen määristä erittäin suurilta alueilta aluekohtaisesti. Virtaama- ja painetiedot saadaan näkymään jopa minuuttitarkkuudella valitsemalla ajanjaksolla, joten epätavalliseen verkoston käyttäytymiseen voidaan tarvittaessa porautua erittäin tarkasti.

”Jokainen asennettava kohde on yksilöllinen, jolloin etävalvontajärjestelmien asentaminen vaatii ammattitaitoa ja huolellista kohteeseen perehtymistä. Mäkelä-Plastilla löytyy pitkältä ajalta kokemusta teknisten kaivojen ratkaisuista valmistuksessa, sekä muutostöistä ja etävalvontaratkaisujen asennuksessa.” – Pyry Kammonen, Mäkelä-Plastin tekninen asiantuntija.

Avensor -etävalvontajärjestelmä on käyttäjäystävällinen alusta, joka on visuaalisesti muokattavissa käyttäjäkohtaisesti. Reaaliaikaisen tiedon ansiosta poikkeamiin voidaan reagoida tahdikkaasti, jolla lisätään toimintavarmuutta. Kohteiden tilasta saadaan välitön tieto, jolloin huoltotoimeksianto voidaan antaa viipymättä. Huoltotoimenpiteet saadaan kirjattua Avensorin kohdekohtaiseen huoltokirjaan ylös, jolloin tieto tehdyistä muutos- tai korjaustöistä jää talteen.

Projektin aikana tilaajan kanssa on pidetty tiiviisti yhteyttä ja kohteita on asennettu etävalvonnan alle toiveiden mukaisessa järjestyksessä. Mäkelä-Plastin Pyry Kammonen on ohjeistanut Avensorin käytössä ja auttanut tulkitsemaan, mistä Avensorin avulla löydetyt poikkeamatilanteet voisivat johtua. Johtopäätösten tekeminen onnistuu monesti minuuteissa. Ilman valvontajärjestelmiä tilanteet voisivat kehittyä erittäin suuriksi, jolloin myös vahinkojen määrä voi kertaantua.

”Järjestelmä on ollut hyvä ja toimiva. Sen avulla olemme jo ehtineet paikantamaan yhden vuodon, joka osoittautui kiinteistöllä auki jääneeksi letkuksi.” – Markku Litja, Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan toimitusjohtaja