Palvelut

Oma tuotanto

Suunnittelemme ja autamme valitsemaan toimivan vedenhallinnan ratkaisun käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Laadimme suunnittelemistamme tuotteista 3D-valmistuskuvat, jotka hyväksytetään tilaajalla ennen valmistusta. Aina uusin teknologia mahdollistaa aiempaa kustannustehokkaamman pumppaamoiden energiankulutuksen. Mitoitamme pumput ja pumppaamot energiaa säästävään käyttöön. Pumppaamoiden aurinkoenergiaratkaisut tukevat energiansäästöä.

Kiinteistö- ja linjapumppaamoiden sekä paineenkorotusasemien pumput mitoitetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan. Pumppuvalikoimastamme löytyy mm. Flygt -repijäpumput, sekä Lowara -paineenkorotuspumput. Pumppaamot on mahdollista varustella erilaisilla ohjausratkaisuilla, kuten pintakytkimillä tai pinnan- mittausantureilla. Automaatio- ja etäohjausjärjestelmät pumppaamoiden optimoituun energiaa säästävään käyttöön.

Tutustu valikoimaamme

Kiinteistöpumppaamot
Linjapumppaamot
Paineenkorotusasemat
Mittaus- ja laitekaivot
Palo- ja huuhtelupostit
Siirrettävä kloorausasema
PE-osat

Sähköistys, asennus ja kytkentä

Tarjoamme räätälöityjä kokonaisratkaisuja säästämään aikaa työmaalla. Suunnittelemme projektikohtaisesti tuotteemme asiakkaan tarpeisiin helpottamaan ja nopeuttamaan prosessia työmaalla. Laadimme suunnittelemistamme tuotteista 3D-valmistuskuvat, jotka hyväksytetään tilaajalla ennen valmistusta. Suoritamme pumppaamoiden sekä laite- ja mittauskaivojen asennukset, kytkennät ja käyttöönotot Pohjois-Savon alueella. Räätälöidyt PE-osat säästävät aikaa työmaalla ja helpottavat asennusta. Asennusvalmiit, työmaalle mitoitetut ratkaisut nopealla toimituksella takaavat työmaan etenemisen viiveettä. Tarjoamme Pohjois-Savon alueella myös pumppaamoiden huollon ja korjauksen.

Reaaliaikainen etävalvonta

Tarjoamme räätälöidyt mittaus- ja valvontaratkaisut helpottamaan asiakkaidemme päivittäistä verkoston hallintaa. Etävalvontajärjestelmillä mittaat laitteistojen kuntoa sekä vedenlaatua ja määrää verkostoissa mikä mahdollistaa veden laatusuositusten ja -vaatimusten mukaisten arvojen seurannan. Etävalvontajärjestelmä havaitsee verkostojen vuodot. Vuodon havaitseminen ajoissa SÄÄSTÄÄ RAHAA!

Autamme asiakkaitamme varautumaan ennalta häiriötilanteisiin. Räätälöidyt, etävalvottavat pumppaamot ja mittauskaivot mahdollistavat veden käsittelyn hallitusti. Järjestelmän seurattavuus mahdollistaa 24/7 seurannan verkossa mobiililaitteella tai tietokoneella. Voit asettaa mittauskohtaiset hälytysrajat ja automatisoida hälytystekstiviestit heti tai viivästettynä ylläpitäjälle/hälytysryhmälle. Etävalvontajärjestelmät ja mittaukset tukevat saastumistilanteen
hallintaa ja auttavat palauttamaan vesijohtoveden juomakelpoiseksi.

Etävalvontajärjestelmän avulla ennakoit laitteistojen ylläpidon ja huollon tarpeen. Järjestelmä mahdollistaa myös dokumenttien ja muistiinpanojen tallentamisen järjestelmään, jossa tallennustilaa on rajattomasti. Järjestelmällä voit hallita myös mm. huoltopäiväkirjaa ja laitetietoja.

Varautumissuunnitelmat

Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen on turvattava vesihuoltopalvelut asiakkailleen myös häiriötilanteissa. Toteutamme desinfiointi- ja huuhtelusuunnitelmat aina asiakkaan verkoston tarpeen mukaisesti. Autamme vesiosuuskuntaa varautumaan ennalta häiriötilanteisiin ja parantamaan verkoston toimintavarmuutta. Tarjoamme varautumissuunnitelman laadinnan ja kartoitamme määrään ja laatuun kohdistuvat riskit. Toteutamme WSP:n mukaiset riskinarvioinnin sekä valvontatutkimusohjelman.

Tarjoamme verkoston saastumistilanteessa tarpeelliset varusteet, laitteet ja asennuksen. Asennamme desinfiointiyhteen, näytteenottohanan ja huuhteluvalmiuden jo olemassa oleviin puhtaan veden kaivoihin tai valmistamme alusta alkaen uuden räätälöitynä. Valmistamme vedenjakelusäiliöt ja jakotukit, huuhtelu- ja vesipostit. Meiltä voit myös vuokrata kannettavan vedenlaadun, -määrän ja paineenmittauslaitteiston väliaikaiseen verkoston kaukovalvontaan. Vuotovesien etsintään tarjoamme vesimittarit ja kaukovalvontajärjestelmän.

Desinfiointilaitteistot ja ohjeistus

Riski vesihuoltoverkoston mikrobiologiseen saastumiseen on pieni, mutta häiriötilanteisiin on hyvä varautua suunnittelulla. Verkoston hallintalaitteilla kloorin kulkeutumista arvioidaan ja rajataan tarvittaessa. Laitteistomme on suunniteltu siten, että koko desinfioitava vesimassa ohjataan laitteiston läpi. Laitteisto voidaan kytkeä esimerkiksi verkostossa olevan vesimittarin paikalle ellei syöttö-/huuhtelupistettä ole asennettu. Kentällä tapahtuvilla klooripitoisuuden mittauksilla saadaan kloorin leviämisestä tarkkaa tietoa ja tiedon avulla laitteiston toimintaa voidaan hienosäätää. Varavedenjakelu aloitettava, mikäli vesi joudutaan asettamaan käyttökieltoon.

Siirrettävä kloorausasema

  • Yksinkertainen käyttää. Kun laite on liitetty verkostoon ja venttiilit avattu, säädetään vain annostelupumppua.
  • Annostelupumpun säätöä varten tarvitset vain kaksi lähtötietoa: viranomaisen määräämä kloorin tavoitearvo ja syötettävän kloorin pitoisuus.
  • Laitteisto vaatii 230V sähkönsyötön esim. kaivossa tai lähistöllä oleva pistorasia tai siirrettävä aggregaatti.
  • Kloorin hallittu ja tasainen syöttö verkostoon, jolloin desinfiointi on kontrollissa ilman pelkoa vahingonomaisesta shokkikloorauksesta.
  • Koulutamme laitteiston käyttöön.
  • Putkisto PE DN 50 – 100
  • Kynsiliittimet 2 – 4”

Sukelluspalvelut

Vedenalaiset tarkastukset ja sukellustyöt.