Vesihuolto on yhteiskunnan elintärkeä perustoiminto, jonka tehtävänä on turvata puhtaan veden saatavuus. S&N Osakeyhtiö on 11.7. allekirjoitetulla sopimuksella ostanut 70 % Mäkelä-Plast Oy:n osakkeista. Yhtiö toimii jatkossa itsenäisenä S&N:n tytäryhtiönä, jonka toimitusjohtajana toimii Sami Mäkelä 30 % osakekannalla. Sami Mäkelä näkee yrityskaupan myötä syntyneen tiiviin yhteistyön mahdollistavan yrityksen palveluiden ja tuotteiden monipuolisemman kehittämisen. ”On hienoa saada S&N Osakeyhtiön vahva organisaatio ja hallinto perheyhtiömme tueksi.”

Vuoden 2021 vesihuoltouudistuksen tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä edistää vesihuollon energia- ja resurssitehokkuutta. Kunnallistekniikan tuotteiden valmistuksen ohella Mäkelä-Plast tarjoaa räätälöityjä tuoteratkaisuja nopealla aikataululla, vedenkäsittelyn erikoisosaamista vaativia kokonaisratkaisuja sekä huolto-, asennus- ja suunnittelupalveluita. Uutena kasvavana palveluliiketoimintana on verkostojen mittaus- ja valvontajärjestelmän rinnalle kehitetty reaaliaikainen desinfiointijärjestelmä vesijohtoverkostojen häiriötilanteisiin varautumiseen ja verkoston puhdistamiseen. Yhdessä asiakkaiden kanssa suunnitellut ja kehitetyt tuotteet tarjoavat ratkaisuja vesihuollon haasteissa. Huollettavuus, toimivuus ja käyttö on suunniteltu helpottamaan verkostojen ylläpitoa sekä niiden seurantaa.

S&N Osakeyhtiö on vuonna 1913 perustettu teknisen tukkukaupan perheyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen luotettavaa palvelua, asiantuntevaa konsultointiapua ja täsmällistä logistiikkaa. S&N edustaa kymmeniä kansainvälisiä teollisuuden tuotemerkkejä ja komponentteja. S&N Osakeyhtiöön kuuluva S&N Cardan on Suomen johtava nivelakselien valmistusta, huoltoa ja korjausta tarjoava yksikkö. S&N Osakeyhtiön osaaminen, tuotevalikoima ja resurssit tukevat Mäkelä-Plastin kehitystoimintaa ja palvelujen skaalautumista. S&N Oy:n toimitusjohtaja Hannele Julin summaa yrityskaupan taustoja seuraavasti: ”Ensisijaisesti olemme etsineet yhtiötä, joissa on kehittämispotentiaalia, jotka toimivat tulevaisuuden aloilla ja joilla on samanlaiset arvot kuin S&N:llä. Mäkelä-Plast vastasi hyvin odotuksiamme; arvot ovat hyvin samanlaiset, puhdas vesi on ehdottomasti tulevaisuuden tärkeämpiä asioita ja yrityksellä on pätevä henkilöstö ja erinomainen kehittämispotentiaali.”. S&N Osakeyhtiön ja Mäkelä-Plastin yhteisenä tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoimintaa omavalmistuksen ohella merkittäväksi liiketoiminnaksi, sillä vesihuoltouudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä paremmin käyttöön.

Lue lisää S&N Osakeyhtiöstä